fredag 16. september 2011

Novellekonkurranse
Bokvennen Forlag inviterer til novellekonkurranse i samarbeid med Oslo bokfestival!


Tema EKSTREMISME!

Med ekstremisme menes i denne sammenheng det ytterliggående, det som nærmer seg eller når den ytterste grense. Sommeren 2011 ble et slikt ytterpunkt.

Det ekstreme ligger latent i våre omgivelser, i politikken, i mangfoldet av kunstuttrykk, i den uforutsigbare naturen, i våre naboer, i våre venner, i våre barn, i oss… vi er alle sovende vulkaner.

Hvor ligger den ytterste, nøgne ø; hvor står litteraturens ytterste grensepost? Hvor går grensen for det det er mulig å skrive om?


De beste novellene vil bli samlet i en antologi som lanseres på neste års festival samtidig med offentligjørelsen av vinnerbidraget.

Det vil bli kåret én vinner som mottar kr. 25 000,-

Novelleantologien påmeldes innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. Deltagerne i antologien mottar royalty i henhold til avtaleverket mellom Forfatterforeningen og Forleggerforeningen, samt to eksemplarer av boken. Ved kjøp av flere eksemplarer gis forfatterrabatt.

Alle deltagere i konkurransen får fritt tilsendt Bokvennen Litterært Magasin nr. 1 2012.

Juryen består av Edy Poppy, Kaja Schjerven Mollerin, Torgeir Schjerven og Leif Høghaug (juryleder).

Siste frist for innlevering er onsdag 1. februar 2012, kl. 24.00.

NB! Kun én tekst pr. deltager.

Manus bes levert postalt eller via e-postadresse ekstremisme@bokvennen.no.

For bidrag levert pr. post gjelder poststemplet dato.

Vennligst merk forsendelsen og/eller mail med «novellekonkurranse».
Husk å oppgi egen postadresse, mailadresse og telefonnr.
Det er tillatt å sende inn bidrag under pseudonym.


Adresse:
Bokvennen Forlag AS
Postboks 6794 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgaten 14, 3. etg.

1 kommentar:

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !