fredag 9. april 2010

Fagforfatter-studium. Noe for deg ?

Fagforfatterstudiet er et 60 studiepoengs deltidsstudium for fagforfattere lagt til Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Studiet kan inngå i en kombinasjon til en bachelorgrad.

Som deltidsstudium blir undervisningstilbudet i de 60 studiepoengene fordelt over to år, med en 15 studiepoengs modul pr. semester. Det blir tre helgesamlinger pr. semester. Samlingene legges til helgene, hele lørdag og hele søndag. Det er inntil videre opptak om høsten annethvert år.Siste hovedopptak var våren 2008. Forutsatt at det er ledige plasser vil eksterne deltakere kunne søke opptak på enkeltemner i studiet (gjelder ikke Innføringsmodulen).
Opptaket gjøres lokalt. Opptakskrav er generell studiekompetanse og enten 120 studiepoeng fra universitet eller høgskole eller en dokumentert, offentlig publisert, litterær produksjon på minst 100 sider. Ved stor søkning vil en opptakskomite rangere søkerne på bakgrunn av karakterer og/eller den innsendte dokumentasjonen. Opptakskomiteen til fagforfatterstudiet består av følgende personer fra Journalistutdanningen: studieleder JU, studiekonsulent JU og faglig koordinator for fagforfatterstudiet. Det tas opp 20 studenter til studiet.
Studieplaner for de fire modulene følger vedlagt. Modulene er:

Innføringsmodul (fagboka, fagforfatterrollen, kildekritikk og intervjuteknikk)
Reportasjetekster
Essayskriving
Fag og kommunikasjon
Det vil bli god anledning til å arbeide med eget pågående skriveprosjekt så sant det faller innenfor arbeidet med en eller flere av de fire modulene.

Det er obligatorisk deltakelse i responsgruppene på helgesamlingene. Dette gjelder også om man bare følger et enkelt emne og ikke hele forfatterstudiet. Legitimt fravær ved sykdom må dokumenteres. Fravær kan kompenseres ved en egen skriftlig oppgave. Man kan ikke få godkjent emnet hvis man er fraværende fra mer enn en samling.

Alle de fire modulene må være bestått for at studiet skal være bestått.
Det vil bli tatt opp nye studenter høsten 2010, og søknadsfristen er 1. mai 2010.

4 kommentarer:

 1. Forferdelig kjedelig! er min første og eneste tanke. Gjeeeesp ...

  SvarSlett
 2. Jeg begynte på det for 2 år siden, men måtte hoppe av pga doktorgradsarbeidet. Det var knallbra, men ganske mye jobb, Anbefales, jeg håper å få tid til å begynne på an igjen.

  SvarSlett
 3. Sjeldnere...: Nei, kjedelig tror jeg ikke det er.
  Janke: Sier du det! Benytter de gjesteforelesere der?

  SvarSlett
 4. Ok, da. Men ordet "studier", vekket grøssende assosiasjoner med det samme. Det er sikkert gøy.

  SvarSlett

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !