tirsdag 3. april 2012

"Nyttårsregning til kritikken"


"Vi har fått en litteratur som ikke synes å kjenne grenser, som ikke kjenner blygsel, som er uten bevissthet om falsk og ekte og som skribler i vei, enten der er noe å skrive om eller ikke. Og vi har fått en kritikk som tar alt dette for god vare, som ikke opponerer seg mot noen falskspiller og som synes å goutere det mest overdrevne og utflytende, det mest insipide og intetsigende. Ja verre enn så: som - formodentlig i kraft av sin fullstendige mangel på skjelneevne, sin åndelige impotens - utviser en besynderlig forkjærlighet for det misdannede og abstruse, det åndelig perverse og det sjelelig frekke og forsorne; en kritikk som - forsåvidt i full overensstemmelse med den litteratur den skal bedømme - har mistet enhver målestokk, som ikke kjenner forskjell på høyt eller lavt, godt eller dårlig, som ikke kan skjelne skitt fra kanel..."

(Alf Larsen, 1939)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !