mandag 29. august 2011

En omtenksom skurk


"Men på ett punkt ble nazistene direkte ført på villspor. De oppfattet Nietzsche som antisemitt, for i deres utgaver av hans verk og brev var det, om ikke svært mange, så til gjengjeld temmelig skarpe utfall mot jødene. De visste det ikke, men vi vet at de steder i hans skrifter og brev som kan oppfattes som innrømmelser overfor antisemittismen (som var sterk i Tyskland på den tiden), er skutt inn i manuskriptene av hans omtenksomme søster, Elizabeth Förster-Nietzsche, en av de største skurker i europeisk åndshistorie.
Under tekstarbeidet med manuskriptene etter søsterens død i 1935, oppdaget man at hun hadde forfalsket mange av Nietzsches brev til henne for å gi skinn av at hun var hans eneste fortrolige. Hun har blant annet fikset på brev fra Nietzsche til moren, slik at de skulle se ut som om de var adressert til henne. Dessuten har hun i andre sørget for innskudd som kompromitterte dem som kunne gjøre henne rangen stridig, særlig gikk det ut over en av Nietzsches mest trofaste og tålmodige venner, Franz Overbeck, som var kollega av ham fra universitetet i Basel og som i sine erindringer har gitt oss den viktigste kilden til forståelse av Nietzsches liv, når man da ser bort fra de brev som søsteren ikke har plukket på."

(Trond Berg Eriksen i forordet til Ecce Homo, GNF 1992)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !