torsdag 22. april 2010

Et dementi

"Enskjønt jeg ikke frykter Apollinaires sabel, fordi min selvaktelse er lav," skrev Arthur Cravan i det siste nummeret av Maintenant, "er jeg like fullt rede til å foreta all verdens beriktigelser og erklærer herved at herr Apollinaire ikke er jøde, som jeg skrev i min artikkel, men romersk-katolsk. For å unngå fremtidige misforsåelser, vil jeg tilføye at nevnte herre har en diger vom, og at han i det ytre har mer til felles med et neshorn enn en sjiraff (...). Jeg ønsker også å beriktige en annen ytring som vil kunne gi rom for misforståelser. Når jeg sier om Marie Laurencin at hun ville hatt godt av at noen løftet på skjørtene hennes og stakk en diger ... et visst sted, mener jeg egentlig å si at Marie Laurencin kunne ha godt av at man løftet på skjørtene hennes og stakk en diger astronomi i hennes varietéteater."
Dette skrev han og forlot Paris. Han reiste til Mexico, hvor han en ettermiddag steg opp i en kano med beskjed om at han ville være tilbake noen timer senere. Siden har ingen sett ham.
(Enrique Vila-Matas: Barleby & Co.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !