torsdag 26. januar 2012

Novellekonkurranse - en påminnelse !

Jeg kommer ikke til å bidra med noe denne gang. Men syns jo at du burde gjøre et forsøk. (Kanskje du attpåtil har en passende skisse liggende i skrivebordsskuffen ?) Undertegnede har tidligere gjort dere oppmerksom på denne novellekonkurransen, og nå som det kun er  få dager igjen til fristens utløp, så trykker jeg hele teksten omigjen:


EKSTREMISME

Bokvennen Forlag inviterer til novellekonkurranse i samarbeid med Oslo bokfestival!


Temaet er EKSTREMISME!

Med ekstremisme menes i denne sammenheng det ytterliggående, det som nærmer seg eller når den ytterste grense.

Det ekstreme ligger latent i våre omgivelser, i politikken, i mangfoldet av kunstuttrykk, i den uforutsigbare naturen, i våre naboer, i våre venner, i våre barn, i oss selv… vi er alle sovende vulkaner.


De beste novellene vil bli samlet i en antologi som lanseres på neste års festival samtidig med offentligjørelsen av vinnerbidraget.

Det vil bli kåret én vinner som mottar kr. 25 000,-

Novelleantologien påmeldes innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. Deltagerne i antologien mottar royalty i henhold til avtaleverket mellom Forfatterforeningen og Forleggerforeningen, samt to eksemplarer av boken. Ved kjøp av flere eksemplarer gis forfatterrabatt.

Alle deltagere i konkurransen får fritt tilsendt Bokvennen Litterært Magasin nr. 1 2012.

Juryen består av Edy Poppy, Kaja Schjerven Mollerin, Torgeir Schjerven og Leif Høghaug (juryleder).

Siste frist for innlevering er onsdag 1. februar 2012, kl. 24.00.

NB! Kun én tekst pr. deltager.

Manus bes levert postalt eller via e-postadresse ekstremisme@bokvennen.no.

For bidrag levert pr. post gjelder poststemplet dato.

Vennligst merk forsendelsen og/eller mail med «novellekonkurranse».
Husk å oppgi egen postadresse, mailadresse og telefonnr.
Det er tillatt å sende inn bidrag under pseudonym.


Adresse:
Bokvennen Forlag AS
Postboks 6794 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgaten 14, 3. etg.

Alle spørsmål om konkurransen bes rettet til Gunnar R. Totland (forlagssjef).
Tlf. 22 19 14 25 / 909 36 997

Merk! Alle bidrag anonymiseres før de går til juryen. Bidragene må ikke være offentliggjort tidligere. Juryen forbeholder seg retten til ikke å utdele priser eller å anbefale utgivelse av novelleantologi ved manglende litterær kvalitet på de innsendte bidragene. Ved innsendelse samtykkes det i at novellen som del av konkurransen kan trykkes i Bokvennen Litterært Magasin og/eller i en samarbeidende avis og at teksten kan fremføres på Oslo Bokfestival 2012. Bokvennen Forlag forbeholder seg førsteretten til publisering i bok eller i andres medier. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !