tirsdag 17. august 2010

Mykles etterlatte papirer

14. januar 1994 døde Agnar Mykle av hjerneslag på Bærum sykehus, 79 år gammel.


I mange år hadde vi hørt rykter om at Agnar Mykle, halvgal eller genial, skrev "brev til Verden". En enestående bok skulle utgis etter hans død, hørte vi.
Dette er historien om hans etterlatte papirer, skildret i Anders Hegers biografi Mykle - et diktet liv:
"I ly av alt dette foregikk et møysommelig arbeid med å samle og organisere de etterlatte papirer. Oppgaven ble gitt til til Georg Hoff. Gjennom flere år hadde han fungert som noe mellom en sekretær, partner og hjelpemann i hverdagslige gjøremål. (-) Skritt for skritt fant de kaotiske papirhaugene vei inn i sirlig ordnede og nummererte ringpermer. Til slutt var det 84 av dem.
En litteratursøyle på nærmere seks meter, eller godt over et kvart tonn papir. Et forfatterliv. Legger man de åtte publiserte bøkene ved siden av papirfjellet, utgjør det sagte rundt fem prosent av det usagte. Hver perm rommer mellom 500 og 1000 sider, avhengig i hvilken grad det var benyttet gjennomslagspapir. (-) De delene som ikke lot seg arkivere - løse begynnelser, kapitler uten hode eller hale, notater tatt ut av sin sammenheng og lange resonnementer som manglet start - fikk plass i 10 permer.
Resten - 31 permer - inneholdt større manuskripter. En del av materialet er dubletter, forfatteren skrev som regel med mange gjennomslag. Blant annet derfor er det vanskelig å gi et nøyaktig sideantall, et røft anslag tilsier at materialet utgjør rundt 50 000 sider. I tillegg hadde han samlet tre kasser med brev og telegrammer til seg selv. Georg Hoff arbeidet ikke langsomt. Det tok nærmere fire år før arbeidet var sluttført og Agnar Mykles dikterliv samlet.
I årene frem til 1998 gikk Gordon Hølmebakk gjennom manuskriptene og vurderte dem litterært. Blant et halvt hundretusen sider fant hans gamle redaktør og våpendrager stoff til tre små bøker."
De tre små bøkene er Mannen fra Atlantis (1979), Alter og disk og En flodhest på parnasset (1980).


    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !