lørdag 20. mars 2010

Kortnovellekonkurranse"I 2010 er det 25 år siden Prøysens Venner ble stiftet. Alf Prøysen publiserte i løpet av perioden oktober 1951 til oktober 1970 bortimot 750 prosastubber i Arbeiderbladet. Prosastubbene var små fortellinger som siden er kommet i bokform, og som sjelden fyller mer enn to-tre ordinære boksider.
For å hedre Prøysens minne og for særlig å rette oppmerksomheten mot Prøysens kortnovelleforfatterskap, ønsker Prøysens Venner å utlyse en kortnovellekonkurranse. Foreningen ønsker også å stimulere til økt litterær produksjon innenfor denne sjangeren.

Følgende regler for konkurransen gjelder:
1. Novellen skal være på maksimalt 1000 ord.
2. Forfatteren velger selv språkform. Novellen kan være skrevet på normalisert bokmål, normalisert nynorsk eller valgfri dialekt.
3. Hver forfatter kan levere inntil 5 kortnovellebidrag i konkurransen.
4. Leveringsfrist for bidrag til konkurransen er 15. mai. Bidrag til novellekonkurransen legges i en nøytral konvolutt uten forfatterens navn. Denne legges i en ny konvolutt hvor det opplyses om navn og adresse. Bidrag sendes til Knut Imerslund, Tommelstadvn. 11, 2319 Hamar.
5. Bidragene til denne kortnovellekonkurransen vil bli bedømt av en komité bestående av Anne-Marie Ekern, Geir Vestad og Knut Imerslund.
6. Vinneren av konkurransen får kr. 20000.-. Den som har levert det nest beste bidraget får kr. 10000.- og forfatteren til det tredje beste bidraget får kr. 5000.-
7. Prispengene vil bli utdelt under en seremoni på Prøysens Venners dag i Blåklokkevikua 2010 hvor forfatterne forutsettes å være til stede.
8. Prøysens Venner forbeholder seg retten til ikke å dele ut en eller flere av prisene hvis juryen ikke finner noe bidrag godt nok.
9. Prøysens Venner forbeholder seg retten til å publisere alle de innsendte bidragene i konkurransen i foreningens tidsskrift PrøysenVennen. De novellene som har vunnet en av prisene, publiseres uten ytterligere vederlag. Bidrag som foreningen ønsker å publisere, men som ikke har fått noen pris, honoreres på vanlig måte."

1 kommentar:

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !