lørdag 14. juni 2008

Lørdags-quizen


Til tross for en noe laber oppslutning, fortsetter vi vår litterære quiz med flg utdrag:
Mange forfattere nærer en ikke bare tåpelig, men også uhederlig uvilje mot å vedstå seg de kilder hvor de henter de mest verdifulle opplysninger.
Vi har ingen slike følelser. Vi bestreber oss bare på å skille oss fra vårt ansvarsfulle verv som utgiver så enkelt som mulig, og hvilken ærgjerrighet vi enn må ha følt for under andre omstendigheter efter å gjøre fordring på forfatterskapet til disse hendelser, forbyr vår aktelse for sannheten oss å gjøre fordring på noen annen fortjeneste enn å ha ordnet stoffet nøyaktig og gjenfortalt det upartisk. X-papirene er vårt New River vannreservoar, og vi kan sammenlignes med vannforsyningsselskapet New River. Andres arbeid har skaffet oss et veldig reservoar av viktige fakta. Vi slipper det bare ut og leder det i en klar og stille strøm gjennom disse blad til en verden som tørster efter XXX kunnskap.
I denne ånd handler vi, og vi holder hele tiden fast på vår beslutning om å vedstå oss den gjeld vi står i til de autoriteter vi har spurt til råds, derfor sier vi rett ut at det er S' notisbok vi kan takke for enkelthetene i denne fortelling og i det følgende kapittel - enkeltheter som vi, nå når vi har lettet vår samvittighet, skal gjengi uten ytterligere kommentar.

Forfatter og roman, takk!
Nå får du bli med her, tehmemelck, så det blir litt fart i sakene!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !