onsdag 5. mars 2008

Nils Kjær (1870-1924)


I nær framtid vil jeg gjengi en av Nils Kjærs epistler i sin helhet. Det vil kreve litt mere tasting enn hva som er vanlig på denne bloggen. Men det tror jeg det er verdt.
Da vil jeg "fornorske" ham en smule. Jeg skal såvisst ikke tukle med Kjærs stil. Dét ville ha vært utilgivelig. Men siden hans skriftspråk var nærmere dansk enn norsk, synes jeg det kan rettferdiggjøres å oppdatere ham litt.
F eks blir "lægprædikanter" til legpredikanter, "aa" blir å, "af" blir av, "inde" blir inne, osv. Det er meningen at resultatet skal bli et leseverdig riksmål.
Så lenge det er blitt gjort med Hamsun, så kan vi vel også gjøre det med en av hans disipler.
Enkelte ord og vendinger, er hverken norske eller danske - de er kjærske. Så de lar jeg i fred.
Det viktigste er at jeg gjør mitt, for at ikke Nils Kjærs skrivekunst går i glemmeboken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !