tirsdag 3. november 2009

Roth's profeti


Det er som kjent vanskelig å spå, især om fremtiden.
"Philip Roth har forsøkt seg som spåmann, og det ser virkelig ikke bra ut fremover. Om bare 25 små år vil romanlesning være forbeholdt en kult, mener Roth. Han ser for seg at det kan bli litt flere enn de som leser latinsk poesi, men i den størrelsesordenen. Det krever nemlig konsentrasjon og fokusering å lese en roman, og Roth tror disse egenskapene er døende. Det er et åpent spørsmål om han sikter til f eks Observers anmelder William Skidelsky, som har kalt Roths siste roman The Humbling en "pinlig fiasko". Eller var det "glorete skandale"? Nei, vent... Det var begge deler!"
(Morgenbladet)

SVAR PÅ QUIZ: 1) "Kvalmen" av Jean-Paul Sartre 2) "Slaktehus 5" av Kurt Vonnegut 3) "Mysterier" av Knut Hamsun 4)  "Et skilt ved korsveien" av Iain Pears 5) "Parfymen" av Patrick Suskind 6) "Oliver Twist" av Charles Dickens.7) "Fluenes herre" av William Golding 8) "Fahrenheit 541" av Ray Bradbury 9) "Hendelser ved vann" av Kerstin Ekman 10)  "Gøsta Behrlings Saga" av Selma Lagerløf

1 kommentar:

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !