fredag 11. september 2009

En anekdote

Før krigen dannet det seg et særegent miljø på André Bjerkes gutterom:
"Fra først av synes de ikke å ta samtidens dystre begivenheter særlig alvorlig. Da Tyskland annekterte Østerrike gjennom det såkalte Anschluss i 1938, skal trioen Bjerke, Byhring og Keilhau ha forfattet en ugrammatikalsk telegramprotest. Byhring ble sendt fra Bjerkes gutteværelse over til Televerket for å sende telegram til A. Hitler, Berlin, med teksten "Jetzt muss es schluss sein!"
(Tore Rem: Sin egen herre)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nei, ikke nøl, men skriv en riktig god kommentar !